• image
  • image

lubricant-en

lubrikant-mk

Multi CVTF

Mасло за менувачи на база на Technosynthese® на MOTUL
специјално наменето за модерни менувачи со постојано
променлив пренос.
Description

Mасло за менувачи на база на Technosynthese® на MOTUL
специјално наменето за модерни менувачи со постојано
променлив пренос. Разновидно употребливо за современи
автомобили со погон на менувач со постојано променлив
пренос со каиш или метален синџир.

Работење: VW групација G 052 180, МВ 236.20, General Motors
DEX-CVT, BMW EZL 799, Jeep NS-2, CVTF+4, Suzuki NS-2,
TC, CVT Green 1, Hundai SP III, Genuine CVTF, Honda HMMF,
Mitsubishi CVTF-J1, SP III