• image
  • image

lubricant-en

lubrikant-mk

Multi ATF

Целосно синтетичко повеќефункционално масло за
автоматски менувачи за конвенционални автоматски менувачи,
Description

Целосно синтетичко повеќефункционално масло за
автоматски менувачи за конвенционални автоматски менувачи,
хидротрансформатори, серво-волани, како и хидраулични и
механички системи со широка распространетост на производителот,
како и за системи за коишто е пропишан Dexron или Mercon. Да не се
употребува кај менувачи со променлив пренос.

Работење: МВ 236.3, МВ 236.5, МВ 236.7, МВ 236.9, МВ 236.10, МВ
236.11, МВ 236.12, General Motors Dexron III G, III H, II D, II E, Crysler ATF
+3, ATF +4, Ford Mercon, Mercon V, Toyota ATF тип WS, тип T-III, тип
T-IV, Nissan Matic S, Matic K, Matic Ј, Matic D

 ШИФРА

 

ПАКУВАЊЕ ВО Л.

 

КОЛИЧИНА ВО КУТИЈА

103221

 

1

 

12