• image
  • image

lubricant-en

lubrikant-mk

HD 80W90

Вредно повеќестепено масло за менувачи на база на
минерално масло
Description

Вредно повеќестепено масло за менувачи на база на
минерално масло за погони на менувачи и преносни кутии,
хипоидни погони на оската и задната оска.

Стандарди: API GL 4+5

 ШИФРА

 

ПАКУВАЊЕ ВО Л.

 

КОЛИЧИНА ВО КУТИЈА

100102

 

 

1

 

12